Aanbod

LeerKRACHTcoach komt graag vrijblijvend bij u langs om de onderstaande trajecten aan u toe te lichten en te onderzoeken hoe deze het beste zijn in te passen op uw school/instelling.

v

Individuele coachingstrajecten

 • Professionalisering/deskundigheidsbevordering leerkrachten/docenten
 • Coaching van startende leerkrachten/docenten
 • Coaching van re-integrerende leerkrachten/docenten
 • Coaching bij Oudergesprekken
 • Coaching bij Ouderavonden
 • Het kind in beeld
 • Loopbaanbegeleiding
w

Team coachingstrajecten

 • Professionalisering/deskundigheidsbevordering team
 • Coaching bij implementatie van nieuwe methode
 • Coaching op een specifiek vakgebied, bijv: begrijpend lezen
 • Coaching op specifiek onderwijsconcept, bijv: Meervoudige Intelligentie, coöperatieve werkvormen
 • Coaching bij oudergesprekken
 • Coaching ouderavond
Voor welke vraagstukken kunt u de LeerKRACHTcoach inschakelen?

De LeerKRACHTcoach biedt altijd maatwerk en zoekt naar een passende aanpak. Hieronder vindt u een selectie voorbeelden van ontwikkelvragen van leerkrachten.

Klik hier voor veelgestelde ontwikkelvragen van leerkrachten:
 • Hoe laat ik de lesovergangen vlot verlopen?
 • Hoe differentieer ik?
 • De interactie met een bepaalde leerling verloopt moeilijk.
 • Didactische werkvormen.
 • Hoe integreer ik coöperatieve werkvormen in mijn lessen?
 • Hoe houd ik overzicht en overwicht over mijn groep?
 • Ik mis de passie in mijn werk. En nu?
 • Ik wil graag eens zien hoe ik overkom op mijn groep.
 • De organisatie van mijn lessen/ groep.
 • Hoe ga ik om met deze gedragsproblematiek?
 • Hoe ga ik om met deze leerproblemen?
 • Verschillende niveaus in combinatiegroepen; hoe ga ik daar mee om?
 • Hoe organiseer ik een ouderavond?
 • Hoe bouw ik een goed oudergesprek op?
 • Wat is mijn rol in een vergadering?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de kinderen betrokken blijven bij mijn lessen?
 • Hoe kom ik het beste tegemoet aan de behoefte van deze leerling?
 • Ik ben van dit schooljaar nieuw in deze leeftijdsgroep: hoe sluit ik het beste aan bij deze leeftijd? (bij wisseling van groep of bij mobiliteit)
 • Hoe houd ik de orde in vrijere situaties?
 • De kinderen in mijn klas reageren allemaal op elkaar. Hoe krijg ik ze bij de les?
 • Hoe zorg ik voor groepsgevoel in deze groep?
 • Hoe kan ik mijn instructietijd zo effectief mogelijk gebruiken?
Welke vormen coaching biedt LeerKRACHTcoach aan?

LeerKRACHTcoach levert Maatwerk. Dat betekent dat we tijdens de intake gaan bekijken welke coachingsvorm het beste past bij de situatie.
LeerKRACHTcoach is jouw sparringpartner en denkt actief met je mee.

LeerKRACHTcoach maakt gebruik van de volgende coachingsvormen:

Neem contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak