Voor wie

Klik op de betreffende functie hieronder voor uitgebreidere informatie.

Onderwijs: PO/VO/MBO/HBO

Leerkracht/Docent

Als leerkracht/docent ben je zelf eigenaar van en verantwoordelijk voor je eigen ontwikkel- & leerproces.
LeerKRACHTcoach begeleidt en werkt samen met leerkrachten op basis van vertrouwen en veiligheid. LeerKRACHTcoach is jouw sparringpartner en denkt actief met je mee.

LeerKRACHTcoach laat leerkrachten (her)ontdekken waar hun kwaliteiten en competenties liggen.

Zet die stap naar iets nieuws, kom in beweging.
Je zult leren, je zult groeien, je zult nieuwe dingen zien en nieuwe ervaringen opdoen.

Startende leerkracht/docent

“Uit de nieuwste analyse van het ministerie blijkt dat 40 procent van de studenten de lerarenopleiding zonder diploma verlaat. Dit kan komen doordat de opleiding te moeilijk is, studenten te weinig motivatie hebben of dat de opleiding niet aan de verwachtingen voldoet. Van de studenten die hun opleiding wel afmaken, vindt 62 procent een baan als leraar. 38 procent gaat ergens anders werken of blijft werkloos. Slechts 28 van de 100 gestarte studenten is na vijf jaar nog werkzaam in het onderwijs.”
Bron: AOB

Als startende leerkracht komt er veel tegelijkertijd op je af.
LeerKRACHTcoach kijkt graag met je mee. Als jouw sparringpartner kunnen we ervoor zorgen, dat je uitgroeit tot een succesvolle leerkracht.
Gebleken is dat een starter dankzij gerichte coaching in zijn zogeheten ‘zone van naaste ontwikkeling’ al binnen een paar jaar het niveau van een leraar met tien jaar ‘gewone’ werkervaring kan bereiken.

Bij deze een paar handige websites:
http://www.straksvoordeklas.nl/
http://www.jufmaike.nl/tips-voor-de-startende-leerkracht/

Senior leerkracht/docent

U bent een senior leerkracht die al heel wat jaartjes meedraait in onderwijsland. U hebt diverse ontwikkelingen zien komen en gaan. U hebt veel ervaring met het werken van allerlei verschillende kinderen.
Wanneer u jarenlang in het onderwijs werkt, kunnen er ongemerkt routines en gewoonten in uw omgang met de kinderen sluipen, zonder dat u zich daar bewust van bent.

Wanneer u dit leest, bent u waarschijnlijk een leerkracht die in ontwikkeling wil blijven. Wilt u eens met andere ogen naar uw eigen functioneren kijken, neem dan vrijblijvend contact op. Tijdens een intake-gesprek brengen we uw situatie in kaart.

 

 

 

Re-integrerende leerkracht/docent

In Nederland wordt de re-integratie van zieke werknemers (langer dan zes weken) geregeld in de Wet Poortwachter. Volgens deze wet hebben beiden; de werkgever en de werknemer de plicht om mee te werken aan een snelle hervatting van de arbeid. De kans op een succesvolle re-integratie is het grootst als er zo vroeg mogelijk mee begonnen wordt. Om de mogelijkheden van de zieke werknemer voor werkhervatting te optimaliseren zal een of andere vorm van begeleiding nodig zijn. Want door begeleiding kunnen de energiebronnen en bevlogenheid van de werknemer weer gereactiveerd worden met gevolg het verdwijnen van stress- en vermoeidheidsklachten en een spoedige en gezonde terugkeer in het arbeidsproces.

LeerKRACHTcoach laat leerkrachten (her)ontdekken waar hun kwaliteiten en competenties liggen en zet deze samen met de leerkracht in.

Directie

Als directie heeft u dagelijkse leiding op school. U heeft met diverse mensen/situaties te maken. Denk aan: kinderen, ouders, leerkrachten, externen, vergaderingen, presentaties, gesprekken.

Wilt u in ontwikkeling blijven?

Wilt u eens met andere ogen naar uw eigen functioneren kijken, neem dan vrijblijvend contact op. Tijdens een gratis en vrijblijvende kennismaking kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Bovenschoolse directie

Bent u als overkoepelend orgaan op zoek naar een kwaliteitsimpuls voor uw organisatie?

Dan bent u bij LeerKRACHTcoach aan het goede adres. LeerKRACHTcoach zet in op de deskundigheidsbevordering van uw leerkrachten/directies.

Wanneer u met ons in zee gaat dan zult u daadwerkelijk investeren op de werkvloer. Daar waar het allemaal om draait!

Ieder kind verdient een competente, sprankelende leerkracht! LeerKRACHTcoach gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Kind/ouders

Soms kan de situatie zich voor doen, dat een kind vast loopt op school. Dat is voor alle betrokkenen heel vervelend. Dit kan vele uiteenlopende oorzaken hebben. Ondanks extra inspanningen van het kind, ouders en leerkracht(en)/school lukt het soms niet om er samen uit te komen.

Wat kan LeerKRACHTcoach doen?
LeerKRACHTcoach heeft met alle betrokkenen een intake–gesprek en brengt de situatie in kaart. LeerKRACHTcoach komt filmen in de klas. LeerKRACHTcoach zal de situatie van het kind in beeld brengen en daarover met alle betrokken partijen in gesprek gaan.
Deze beelden worden met alle betrokken partijen afzonderlijk van elkaar besproken. Vervolgens wordt er samen met het kind, de ouders en leerkracht(en) een plan van aanpak gemaakt.
Na een aantal weken komt LeerKRACHTcoach weer filmen in de klas. Deze beelden worden eveneens met alle partijen besproken. Desgewenst kan dit proces zich een aantal keren herhalen.
Afhankelijk van de situatie, kan de aanpak van LeerKRACHTcoach variëren.

Kinderopvang: KDV / PSZ

Pedagogisch medewerker

Je bent werkzaam als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Wil je eens met andere ogen naar jouw eigen functioneren kijken?

 

Als pedagogisch medewerker ben je eigenaar van en verantwoordelijk voor jouw eigen ontwikkel- & leerproces.

LeerKRACHTcoach begeleidt en werkt met jou samen op basis van vertrouwen en veiligheid. LeerKRACHTcoach is jouw sparringpartner en denkt actief met je mee.

LeerKRACHTcoach laat pedagogisch medewerkers (her)ontdekken waar hun kwaliteiten en competenties liggen.

Zet die stap naar iets nieuws, kom in beweging.
Je zult leren, je zult groeien, je zult nieuwe dingen zien en nieuwe ervaringen opdoen.

Buiten het onderwijs:

Andere beroepsgroepen
Beeldcoaching is ook prima in te zetten buiten het onderwijs. Bij alle beroepsgroepen waarin met mensen gewerkt wordt, is beeldcoaching een professionele vorm van coaching aan de hand van beelden. Ook hiervoor kan de LeerKRACHTcoach worden ingeschakeld.

Beeldcoaching geeft inzicht in eigen handelen. Hierdoor kan actief worden gewerkt aan de eigen ontwikkeling.

Beeldcoaching bedrijven
Waarom werken met beelden?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beelden nodigen direct uit tot zelfreflectie en dialoog.
Door middel verschillende methoden worden eigen kwaliteiten en talenten ingezet om tot ontwikkeling te komen.
Belangrijk daarbij is dat persoon zelf eigenaar blijft van zijn/haar leerproces. De leerKRACHTcoach treedt daarbij op als procesbegeleider.